Fornvannen-Journal Of Swedish Antiquarian Research Paper

Fornvännen ("Friend of the Past")[1] is a Swedish academic journal in the fields of archaeology and Medieval art. It is published quarterly by the Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities in Stockholm, Sweden. The journal's contributions are written in the Scandinavian languages, English, or German with summaries in English. Fornvännen has the alternate title Journal of Swedish Antiquarian Research. The editor-in-chief is Lars Larsson.

Fornvännen began publication in 1906 when it replaced two earlier journals, Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift and Vitterhetsakademiens Månadsblad. Early contributors included noted archaeologists Oscar Montelius and Hans Hildebrand.[2] Since 2000 it has an online version, since 2007 its first 100 annual volumes have been available on-line, and since 2009 Fornvännen is published as a delayed open-access journal with the online version of each issue appearing six months after the paper version.

Fornvännen is an ERIH category B journal[3] a category now known as INT2.[4] According to Ulrich's Periodicals Directory, it is indexed in Anthropological Index Online, Anthropological Literature, British & Irish Archaeological Bibliography (Online Edition), Nordic Archaeological Abstracts, and FRANCIS. It was previously also indexed in Internationale Bibliographie der Rezensionen Geistes- und Sozialwissenschaftlicher Literatur and Linguistic Bibliography.[5]

References[edit]

External links[edit]

Om tidskriften: Fornvännen ges ut av Vitterhetsakademien (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien) och är Sveriges äldsta, största och ledande tidskrift då det gäller antikvarisk forskning och har Nordens största recensionsavdelning inom ämnet. I Fornvännen publicerar sig den skandinaviska arkeologins och medeltidsforskningens främsta experter. Fornvännens artiklar är skrivna på svenska, ibland också på danska eller norska, men från 1925 finns bildtexter och sammanfattningar på engelska eller tyska. Det förekommer också artiklar på engelska eller tyska och då har de en svensk sammanfattning.

Artiklarna är också sökbara i Google och Kringla.

Till läsare och författare: Länk till uppgifter om redaktionen, prenumerationer samt författarinstruktioner http://vitterhetsakad.se/publikationer/fornvannen.

Copyright: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien har anslutit sig till Berlindeklarationen om Open Access. Det omfattar Fornvännens innehåll och betyder att alla har rätt att läsa, länka till, ladda ned, skriva ut, kopiera och sprida Fornvännens innehåll i digital form med hänsyn till författarens ideella upphovsrätt, d.v.s. att upphovsmannen anges och verket inte förvanskas.

Undergrupper inom denna grupp

0 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *