Hvad Er Et Essay Engelsk Ordbok

 Octavius Skriveportal for Viby Gymnasium Stx

Checkliste til skriftlig engelsk

Få mest muligt ud af den gratis hjælp
 • Stavekontrollen:
  • Har du valgt sprog?
  • Britisk/amerikansk?
  • Store begyndelsesbogstaver efter forkortelser
 • Grammatikkontrollen:
  • Ignorer Words modvilje mod passiv

Typiske grammatikfejl
 • Kongruens (verbalkongruens)
 • Genitiv
 • Adjektiver/adverbier
 • Præpositioner:
 • Relativpronominer:
  • Who/which/that/whom/whose
 • Tid
  • Hold den grammatiske tid
  • Skriv i nutid – med mindre du beskriver noget fortidigt

Sjuskefejl
 • Alt hvad du undgå med et minimum af opmærksomhed
 • Ikke alle fejl er lige vigtige, mens hvis der er mange nok, bliver de alle vigtige!

Tegnsætning
 • Semikolon ≠ kolon!
 • Punktum/komma?
 • Andre sætningstegn
 • Nyt afsnit

Ordbogsopslag
 • Obs på ordklasse
 • Obs på synonymer:
  • betydningsforskelle
  • stilistiske forskelle
 • Obs på idiomer (faste vendinger):
  • Undgå danismer
  • Tjek først i ordbog, derefter i BNC, derefter i Google
 • Obs på verbalmønstre: bestemte verber kræver at blive fulgt på bestemte måder
 • Obs på bøjning: ental/flertal
 • Obs på stilleje:
  • Undgå talesprog/lavt sprog/slang (medmindre du bruger det som stilistisk virkemiddel, men tænk dig godt om!)
  • Tjek i ordbogen, evt. i en af de mange slangordbøger på nettet

Variation
 • Sætningslængde
 • Sætningsstruktur:
  • Ledstilling (ikke altid subjektet først!)
  • Hovedsætning/ledsætning
 • Ordvalg:
  • Undgå gentagelser (undtagen som overledning, se under afsnit)
 • Elaborer dit sprog! (Puds det, poler det, gør noget ud af det)

Stilleje
 • Skriv lidt formelt, men ikke støvet akademisk
 • Undgå talesprogsvendinger, slang og lav stil
 • Husk nu at du ikke er på fornavn med forfatteren!

Afsnit
 • Starter hvert afsnit med en fokussætning?
 • Er hvert afsnit rundet af?
 • Lægger hvert afsnit op til det næste? (Gentagelser, referentkæder)

Indhold
 • Skær ned på redegørelse, opprioriter analyse, fortolkning og perspektivering
 • Undgå metasprog
 • Tjek at opgaven er besvaret i alle led
 • Er den røde tråd til stede?
  • Er der sammenhæng fra afsnit til afsnit?
  • Er der god progression fra afsnit til afsnit?
  • Ender du i nærheden hvor du startede (blot lidt klogere)?

Citater
 • Husk at bruge dem, men kun centrale
 • Skriv korrekt af
 • Flet korte ind, men isoler lange
 • Brug … når citatet ikke starter ligepå (sædvanligvis når du fletter)
 • Brug (…) til at markere udeladelser

Layout
 • Marginer, samme skrifttype og –størrelse, samme linjeafstand à tilstræb ensartethed, og undgå visuel støj
 • Undgå smarte tricks

På denne side kan du få et bud på, hvad du kan kigge efter, når du læser korrektur på din besvarelse
Læs også om

Hvordan skriver man et essay i Engelsk

Fælles i faget Engelsk på STX for både A- og B niveau er det akademiske essay.

I sagprosaopgaven på STX B skal spørgsmålene dog besvares separat, som det også fremgår af opgaveformuleringen.

Definition – hvad er et essay?

Et essay er en struktureret, sammenhængende analyse og fortolkning. I dit essay på STX B og STX A skal du inkludere de 4-5 fokuspunkter skrevet  i opgaveformuleringen (færre på STX A). Et essay har ingen underoverskrifter, og det er vigtigt at huske, at et essay i engelsk ikke er som et essay i dansk.

Struktur – hvordan ser et essay ud?

Et essay består i sin struktur af tre dele: indledning, hoveddel og konklusion:

Forbinderord

Som nævnt, skal et essay være sammenhængende. For at lave dit essay sammenhængende, er det en god ide at bruge forbinderord:

 1. -rækkefølge: first, second, third, finally, lastly

 2. -udbygning af argumentation: moreover, in addition, furthermore, besides, equally, similarily

 3. -eksemplificering og forklaring: for example, for instance, e.g., in other words

 4. -logisk konsekvens: so, therefore, as a result, because, thus

 5. -modargument og modsigelse: but, on the contrary, however, nevertheless, on the one hand…on the other hand, in spite of

 6. -konklusion: to sum up, in conclusion, in short

Uddybende materiale om skriftlig eksamen i engelsk

Engelsk STX B.pdf

Engelsk STX A.pdf

Senest opdateret 01-08-2012

0 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *